Znamenitosti na otoku Hvaru

Home / Blog / Znamenitosti na otoku Hvaru
Znamenitosti na otoku Hvaru

Hvarska tvrđava (fortica ili čitadela) nalazi se na brdu iznad grada Hvara i sagrađena je početkom 16. stoljeća (za vladavine Venecije). Obnovljena je 1579. godine nakon što je oštećena u eksploziji baruta, a svoj današnji izgled dobila je nakon brojnih nadogradnji. Dodatno je pojačana za vrijeme francuske uprave, a vojarna i osmatračnica sagrađene su za vrijeme austrijske uprave. U tvrđavi se danas nalazi zbirka amfora i ostalih eksponata iz antike i srednjeg vijeka. Od tvrđave do gradskog trga pružaju se zidine koje su sazidane u srednjem vijeku. Tvrđava dominira gradom. Iz nje se pruža prekrasan panoramski pogled na grad Hvar i Paklene otoke.

Katedrala sv. Stjepana u Hvaru (lijevo) nalazi se na istočnoj strani glavnog gradskog trga. Sagrađena je na temeljima ranokršćanske crkve iz 6. stoljeća. Sadašnji izgled dobila je u 16. i 17. stoljeću.

Arsenal u Hvaru (desno) sagrađen je u 13. stoljeću. Na katu iznad arsenala 1612. sagrađeno je kazalište, jedno od najstarijih u Europi i najstarije javno kazalište na svijetu.

Franjevački samostan u Hvaru (lijevo) sagrađen je u 15. stoljeću kao utočište za mornare. Unutar samostana nalazi se muzej s izloženim slikama, starim kovanicama, crkvenim knjigama i raznim drugim predmetima. Najpoznatiji izložak je slika “Posljednja večera”.

Gradska lođa sa satom u Hvaru (desno) iz 15. stoljeća jedini je ostatak bivše guvernerove palače.

Hektorovićeva palača u Hvaru (lijevo) jedna je od najljepših kasno-gotičkih kuća. Počela se graditi 1463. godine i nije nikad završena.

Tvrdalj Petra Hektorovića u Starom Gradu (desno) je utvrđeni ljetnikovac književnika Petra Hektorovića (1487.-1572.), autora prvog realističnog epa hrvatske renesanse: “Ribanje i ribarsko prigovaranje”.

Ostaci antičkog grada Farosa u Starom Gradu (lijevo) – Stari Grad (Faros) je najstariji grad na otoku i jedan od najstarijih u Europi, osnovan je od grčkih kolonizatora 384. ili 385. godine prije Krista i imao je status slobodne države (polis).

Crkva sv. Stjepana u Starom Gradu (desno) sagrađena je u 17. i 18. stoljeću.

Crkva sv. Ante u Sućurju (lijevo) sagrađena je 1663. godine. Za vrijeme Venecijanske uprave Sućuraj se nalazio na tromeđi triju država: Mletačke Republike, Osmanlijskog Carstva i Dubrovačke Republike. Brojne izbjeglice došle su u Sućuraj u 15. stoljeću, bježeći pred Turcima, te su postali stanovnici Sućurja i sagradili ovu crkvu. U crkvi je arheološka zbirka u kojoj se nalazi i dosta amfora koje su pronađene u moru oko Sućurja.

Svjetionik Sućuraj (desno) na istočnom rtu otoka Hvara sagrađen je 1889. godine. U blizini se nalazio i drugi svjetionik s početka 19. stoljeća, koji je srušen u 2. svjetskom ratu.

Tvrđava (fortica) u Sućurju (lijevo) – Za vrijeme Mletačko-Turskih ratova Sućuraj je zapaljen i opljačkan tri puta pa je 1613. izgrađena ova tvrđava. Oštećena je u 2. svjetskom ratu, a fotografiju prije oštećenja možete vidjeti ovdje.

Franjevački (bivši Augustinski) samostan u Sućurju (desno) – Godina izgradnje nije poznata, ali je poznato da je prva rekonstrukcija izvršena 1309. godine, a posljednja 1994.

Crkva – tvrđava u Vrboskoj (lijevo) sagrađena je 1575, kada je utvrđena stara crkva sv. Marije od Milosrđa. Crkva je jedna od najčuvenijih znamenitosti na otoku Hvaru. Nalazi se na brežuljku u centru Vrboske.

Mostovi u Vrboskoj (desno) – Vrboska se nalazi u dnu dubokog i uskog zaljeva čije dvije obale povezuju brojni mostići. To mjestu daje poseban draž.

Crkva sv. Ivana u Jelsi (lijevo), s trgom koji je okružuje i župnom crkvom, najstariji je dio Jelse. Crkva je sagrađena u 15. stoljeću.

Grapčeva špilja kraj Humca, nedaleko od Jelse (desno), bila je kultno mjesto Neolitskih otočana (5000. – 4000. godina prije Krista). Špilja se sastoji od velike i male dvorane okružene hodnicima i manjim prostorijama.

Comments are closed.